Propaganda eleitoral 

Na TV, só teu retrato 
com teu número e teu nome. 
Serás mesmo candidato 
ou simples sombra que some?